Alle reden voor een nieuwjaarsborrel !  Een foto impressie ! (28-01-2018)

Op de website van de Bappers staat onder het kopje ‘Historie’ een mooie tekst van Bap van der Pol, waarin hij in vogelvlucht terug kijkt op het ontstaan en de ontwikkeling van de hardloopgroep die zijn naam draagt. Het blijkt dat 2017 een jubileumjaar is, met enige fantasie zelfs in twee opzichten. Bap noemt 1952 het ontstaansjaar van de loopgroep en schrijft dat in de tweede helft van de jaren zestig de overstap naar de Waterleidingduinen werd gemaakt. Met andere woorden, de groep bestaat 65 jaar en loopt 50 jaar in de AWD.

Een feestje was dus z’n op plaats. Vele bappers maakten zijn/haar opwachting. Gezien de grote opkomst was het een groot succes. Frans en Ton bedankt voor de perfecte organistatie, en ik heb horen zeggen dat we over 5 jaar weer elkaar gaan zien in het dorpshuis in Vogelenzang.   

Groeten Koen

De Foto's