In Memoriam: 

Reitze van Giffen (1942 - 2009)


Vriendschap is met iemand samen lopen maar ook bij hem stilstaan

Reitze van Giffen is op dinsdag 15 december 2009 overleden. Nadat in januari 2008 geconstateerd werd dat de kanker was teruggekomen, heeft hij bijna twee jaar lang gevochten als een leeuw. De voorspellingen van sommige experts, die zeiden dat hij zijn verjaardag in 2008 niet zou halen, heeft hij gelogenstraft, maar uiteindelijk heeft hij de strijd verloren. Toen hij eenmaal uitbehandeld was en de wonderpil niet meer zijn werking deed, ging hij snel achteruit en is de dood voor hem als een verlossing gekomen. Reitze kwam vanaf 1984 regelmatig in de Amsterdamse Waterleidingduinen en was al gauw een enthousiast lid van de Bapgroep. Hij kon, sterk als hij was, grote inspanningen goed aan en deed op zijn minst op zaterdagmiddag de C-loop. Hij was een sociaal loper. Hij vond het leuker om samen met iemand of in een groepje te lopen en met hem of haar een gesprek te voeren dan dat hij probeerde zijn prestaties te verbeteren. Hij genoot van die middagen en zei vaak na afloop dat hij zich een jonge god voelde. Hij schreef nooit zijn tijden op, maar genoot van de ambiance en de mensen van de loopgroep. Hij had niet echt de behoefte om zijn krachten met andere lopers te meten in b.v. de Trosloop. Maar hij bereidde zich wel maandenlang zeer gedisciplineerd voor op een marathon die hij eigenhandig had georganiseerd. Hij had een parkoers van 14 km in de Waterleidingduinen uitgezet en die ronde liep hij drie keer. De laatste van die drie ronden ging hem het meest moeizaam af, maar wat was hij blij, opgelucht en ook trots toen hij de 42 km en 195 meter had afgelegd. Hij vertelde dat overigens alleen maar aan een paar intimi en hing het zeker niet aan de grote klok.

De lopers van de Bappers betekenden heel erg veel voor hem en hij ook voor hen. Hij vond het heerlijk voor en tijdens het lopen de lopers te ontmoeten en te spreken en zoals hij zelf in een van zijn laatste e-mails vermeldde: “Ik ken maar weinig mensen die na vele jaren nog steeds oprecht zijn als ze vragen hoe het met me gaat”. Reitze heeft zich zeer thuis gevoeld bij de Bappers en een aantal trimmers heeft op het condoleanceregister op internet al verwoord hoe veel Reitze voor hen heeft betekend. Een van ons schrijft: "We zullen je nooit vergeten. Je was onlosmakelijk verbonden met de BAPGROEP, en toonde ondanks je ziekte erg veel belangstelling voor een ander". REITZE BEDANKT VOOR ALLES! Hierbij willen wij ook Jos en de kinderen veel sterkte toewensen. Het mooie bloemstuk van de Bapgroep dat bij de crematieplechtigheid bij de kist lag, was symbool van onze betrokkenheid.

Frans Mantel

foto van video-opnamen gemaakt door Dick Gevaert