In Memoriam: 

Sjoerd du Pon (1937 - 2013)

 

Op dinsdag 18 juni 2013 is Sjoerd du Pon plotseling overleden aan de gevolgen van een hersenbloeding. Sjoerd genoot nog volop van het leven met Joke, zijn dochter Claudia, haar man Erwin en hun 3 kinderen. Sjoerd was een geliefd man, vader, schoonvader en een trotse opa, hij is 76 jaar geworden. Sjoerd en Joke waren 52 jaar getrouwd.

Joke en Sjoerd waren zeer betrokken bij de Bappers

25 jaar zijn Sjoerd en Joke actief geweest binnen de Bappers. Zij waren heel sociaal en zeer betrokken bij het wel en wee van de Bappers. De zieke en oude Bappers werden niet vergeten. Ook ingeval van verjaardagen en jubilea droegen zij hun steentje bij. Sjoerd heeft nog enige tijd uitvoering gegeven aan het uitleggen van de routes.

 ook de oudere Bapper werd niet vergeten

25 jaar actief bij de Bappers

De laatste jaren ging het hardlopen wat minder en vonden zij andere bezigheden. Sjoerd en Joke waren veel te vinden in het strandpaviljoen Nautique aan het stand van Zandvoort, Sjoerd verrichtte daar allerlei werkzaamheden. Ook kwam je ze vaak tegen tijdens hun lange wandelingen in de duinen en natuurlijk brachten zij veel tijd door met hun kleinkinderen. Ondanks het feit dat zij niet meer actief waren binnen onze groep bleven zij betrokken bij de Bappers, zoals bleek uit hun aanwezigheid bij recepties, begrafenissen en jubilea.

 

Joke, wij wensen je veel sterkte voor de toekomst en hopen dat de vele goede herinneringen aan Sjoerd je tot steun zullen zijn.

toespraak van Hill de Lange tijdens de crematieplechtigheid van Sjoerd

Lieve Joke,

Claudia en Erwin,

Rochelle en Maaike,

Cherie en Brendan,

Miquel,

 

Het was even schrikken. Erwin kwam mij persoonlijk op

zondagmiddag het bericht brengen: Sjoerd was getroffen door een

hersenbloeding. Met onherstelbare schade. Dinsdagmiddag overleed hij. Joke

was erbij. Alsof hij, Joke, op jou had liggen wachten. Tot op het laatst is hij

vitaal, gezond, kwiek en energiek gebleven. Hij is min of meer in het harnas

gestorven.

Sjoerd was, om een passende uitdrukking te gebruiken, “de ogen en

de oren van de flat”. Hij hield alles in de gaten. Niets ontging hem. Niet uit een

verkeerd soort van nieuwsgierigheid, maar omdat hij leefde voor de mensen in

zijn omgeving. Hij wilde behulpzaam, betrokken, zorgzaam en dienstbaar zijn.

Sjoerd was “een mensen-mens”.

Dit zijn enkele woorden en penseelstreken om Sjoerd even scherp

te schilderen en te karakteriseren. Hij wilde onder de mensen zijn en voor die

mensen iets betekenen. Hij wilde zijn te midden van de mensen, onder de

mensen en voor de mensen.

In het dagelijkse leven betekende dat voor hem:

· Een schone en opgeruimde omgeving. De omgeving in en om de flats

diende een lust voor het oog te zijn. Kraakhelder, schoon, spic&span. Hij

kon er niet tegen dat er rotzooi lag of zwerfvuil of dat er door slordig

handelen van bewoners vloeren of muren waren besmeurd. Dan stapte hij

er desnoods zelf op af en ging aan de slag met bezem, dweil of stofzuiger

om de orde te herstellen. Vol trots liep hij dan weer in zijn koninkrijkje

rond.

Het betekende voor hem ook:

· Dienstbaar te zijn, een luisterend oor te zijn voor de mensen met wie hij in

zijn dagelijkse werk te maken had. Beschikbaar te zijn voor vragen en

diensten. Je kon bij hem terecht. Hij was een hulppost en een

toevluchtsoord voor de bewoners van de flats. Hij was behulpzaam als

bewoners in nood zaten of verlegen zaten met een situatie. Er even niet

meer uitkwamen. Zelfs op onmogelijke tijden of ’s nachts. En de

bewoners wisten: wat je in vertrouwen zegt, blijft geheim. Hij zal zijn

mond niet voorbijpraten.

Het betekende voor hem ook:

· Een goed onderhoud van de flats. Hij kende de flats als zijn broekzak. Ze

vormden zijn thuis, zijn dagelijkse omgeving. Hij onderhield daarom ook

de relatie met de beheerders van het flatcomplex en met de mensen van

technische bedrijven die onderhoudswerkzaamheden kwamen verrichten.

Hij wist hoe belangrijk het was om met hen er een goede verhouding op

na te houden en hen koffie aan te bieden. Ongemerkt waren er, bij

thuiskomst van een bewoner, soms reparaties in zijn of haar flat verricht.

Daar zat Sjoerd achter. Later kwam zijn kennis van de flats uitstekend van

pas in de Vereniging van eigenaren.

Niet alleen had hij zijn hart en ziel verpand aan het flatcomplex.

Ook in het loperscircuit voelde hij zich als een vis in het water. Het hardlopen,

de natuurlijke omgeving van de waterleidingduinen, het lopen van wedstrijdjes,

de sportieve spanning die daar omheen hing, de gezelligheid en natuurlijk ook

de sterke verhalen die daar bij horen en die weleens flink werden aangedikt en

tot olympisch niveau werden opgeblazen, dat allemaal gaf lucht en ruimte in

zijn dagelijkse leven. Hij leerde door de urenlange wandelingen met jou, Joke,

en het maken van fotoseries ook de waterleidingduinen als zijn broekzak

kennen. Groot plezier heeft hij er altijd aan beleefd om met de kleinkinderen

door die duinen te struinen.

De laatste jaren vond hij die lucht en die ruimte in zijn fietstochten

naar Zandvoort, naar Club Nautique. Het was zijn manier om de dagen te

midden van de mensen en voor de mensen door te brengen en hen van dienst te

zijn. Hij genoot van de zee, van het strand en van de ruimte. Het was de

omgeving waarin hij zich op zijn gemak voelde. Het is niet toevallig dat dat

beeld van strand en zee op de voorzijde van de rouwkaart staat.

“Heel verdrietig, maar met een onuitwisbare herinnering aan zijn

leven”. Dat staat te lezen op de rouwkaart. Laten we die herinneringen

koesteren aan , zoals er ook staat, “mijn innig geliefde man, onze lieve en

karakteristieke vader, schoonvader en trotse opa”. Laten we die herinneringen

als een kostbare schat in ons verdere leven met ons meedragen. Laten we daar

onze troost uit putten en laat de dankbaarheid overheersen dat we zo’n lang,

gezond, rijk en gelukkig leven met elkaar hebben mogen delen.

 

Hillebrand de Lange