70 Jaar Jubileum   Weer een bijzondere bijeenkomst met de oude garde

4 April 2022 vierden de Bappers hun 70 jarig bestaan in het Dorpshuis in Vogelenzang. We hadden een opkomst verwacht van rond de 60 personen en die hebben we gehaald. Frans Smelt had de organisatie rondom de zaalhuur voortreffelijk geregeld ,ook de bediening was fantastisch. Frans zelf zat bij de ingang om de bijdragen m.b.t. de zaalhuur in ontvangst te nemen. Ondanks het feit dat de opkomst aanmerkelijk minder was dan in voorgaande edities was het erg gezellig. Frans Smelt hield een mooie toespraak waarin hij o.a. de oudste aanwezige Bapper in het zonnetje zette. Ben Imthorn was namelijk met zijn 89 jaar alleen met de auto vanuit Hoogeveen naar Vogelenzang gekomen. Verder bedankte hij o.a.Eiliane Hoogland voor haar inzet m.b.t. het maken en uiteggen van de routes iedere zaterdag. Enfin we kijken terug op een zeer geslaagde middag, getuige de foto's die ik deze middag heb genomen.

Naast dit verslag van Ton Gevaert was deze 70 jarige mijpaal ook opgevallen bij de regionale zender NH Nieuws. Daarin speciale aandacht voor onze wat oudere lopers die nog steeds de jongere garde (60 plussers) het nakijken geven. 
Klik op deze link om dat artikel te lezen: Artikel uit het Nieuws bulltin van Noord Holland Nieuws

En als het nog niet genoeg was ook in de lokale krant van Zantvoort uitgebreid aandacht voor dit heugelijke feit: Zandvoortse krant

Ook is er inmiddels een cameraploeg van SBS 6 langs geweest en daarbij hadden Jan en Ada even een gesprekje voor de camera. Zie hier de beelden.  Hart van Nederland 5-4-2022