Hinder tijdens de reguliere training van de middaglopers 12-15-2015.

Met dank aan Rien voor de foto's,
Tegenwoordig wordt veel hinder ondervonden van de vele werkzaamheden in de duinen. De inloop route is door alle werkzaamheden op het Sprenkel en Middenveld, langer geworden. Hierdoor worden de geleverde prestaties beinvloed. Het neemt niet weg dat er nog steeds flink wordt gestreden en dat de geleverde prestaties er niet om liegen.

Waarom deze werkzaamheden,
Door verdroging, verzuring en vermesting hebben woekerende planten zoals de Amerikaanse vogelkers zich in de Waterleidingduinen uitgebreid, ten koste van de
oorspronkelijke begroeing. Deze tendens wil Waternet, de beheerder van het gebied, gaan keren. Met het extra geld gaat Waternet de komende jaren dit
natuurgebied een extra impuls geven. Zo stellen we de drinkwaterwinning in de Amsterdamse Waterleidingduinen veilig, en kunt u ook in de toekomst blijven
genieten van de prachtige, gevarieerde natuur.Tot en met 2016 wordt er in het duin hard gewerkt. Dat gaat aan ons lopers niet ongemerkt aan ons voorbij. Er wordt met kranen grond verplaatst, en worden plekken vrij gemaakt van Vogelkers. Op het Middenveld en de Klompenpan in Middenduinen noord zijn ze bezig met het terugdringen van prunus en het herstellen van de poelen. Daarnaast worden de Schapenwei, Oosterduinrel en het Vinkenveld aangepakt. Op de Schapenwei wordt de verzuurde bovenlaag van de grond en worden ondiepe laagtes gemaakt om kalkrijk water binnen te laten stromen en zuur regenwater naar buiten. Ook worden bomen die er niet thuishoren weggehaald en worden verruigd grasland geplacht. De werkzaamheden vinden plaats van augustus 2015 t/m maart 2016. Bron: https://www.waternet.nl/projecten/life-project-waterleidingduinen/wat-merkt-u-ervan/  dd 18-12-2015


 

Ada Habes 78 jaar jong  (23-11-2015)

We verwelkomen weer een actieve 78 jarige in ons midden. Ada habes is 78 jaar jong geworden, op 21 nov jl. kreeg Ada van de Lief en Leed commissie een aandenken. Ada is de oudste vrouwelijke hardloopster bij de Bappers waar zij al 40 jaar bij loopt.
ada

Ada..... de Bappers hopen dat je nog lang bij ons blijft lopen in goede gezondheid.